Duurzame binnenverlichting van de beste kwaliteit!

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit BosLeds in het bloed. Vanaf onze oprichting in 2008 laten wij duurzaamheid zwaar meewegen bij alle beslissingen die wij nemen. Wij vinden dat bedrijven in het bijzonder veel kunnen bijdragen aan een betere wereld en proberen daarin het goede voorbeeld te geven.

Bij een goed MVO beleid zijn de aandachtsgebieden People, Planet en Profit met elkaar in balans:

Doorschieten in 1 of 2 van de MVO aspecten, gaat ten koste van de rest.

People

Bij het MVO aspect People staat de mens centraal. De belangrijkste zaken die een bedrijf kan doen op dit gebied zijn:

 • Goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden voor alle medewerkers in de keten. Dus ook geen slavenarbeid of kinderarbeid bij b.v. de productie van halffabricaten
 • Ondersteunen van mensgerichte goede doelen
 • De humane aspecten van het product. Denk hierbij aan verlichting die bijdraagt aan de gezondheid van mensen

BosLeds kiest uitsluitend partners die een goed beleid voeren rond hun eigen personeel en naar de keten. Verder zorgt BosLeds zelf goed voor zijn medewerkers en wij steunen bepaalde maatschappelijke initiatieven. De producten van BosLeds worden geselecteerd op hun goede Arbo aspecten. BosLeds adviseert haar klanten over een zo optimaal mogelijk gebruik van haar producten.

Planet

Bij het MVO aspect Planet staat de aarde centraal. De belangrijkste gebieden waarop de impact op de aarde beperkt kan worden, zijn:

 • Het productieproces
 • Het transport
 • Het gebruik en verbruik van het product
 • De mogelijkheid tot hergebruik en recycling
 • De levensduur

BosLeds stimuleert haar leveranciers om milieuvriendelijk te produceren, de mogelijkheden tot recycling te vergroten en de levensduur te verlengen. BosLeds koopt milieuvriendelijk in, deze website bijvoorbeeld draait in het groenste datacenter van Nederland. De producten van BosLeds scoren zeer goed op hun lage stroomverbruik en lange levensduur. BosLeds adviseert haar klanten over energiebesparing, bijvoorbeeld d.m.v. aanwezigheidsdetectie en zuinige verlichting.

Profit

Bij het MVO aspect Profit staat de winst centraal. De belangrijkste zaken waar bedrijven op moeten letten m.b.t. de winst zijn:

 • Het vragen en betalen van een eerlijke prijs door alle partijen in de keten. Dit vergroot de duurzaamheid van de relaties in de keten
 • Het aanwenden van het "overschot" aan geld voor goede doelen en MVO activiteiten
 • Er voor zorgen dat producten tijdens hun hele levensduur lage kosten met zich meebrengen

BosLeds selecteert haar partners o.a. op het vragen en betalen van een eerlijke prijs in de hele keten. BosLeds onderhandelt niet over de prijs bij inkoop en ook niet bij verkoop. Anders gezegd betaalt BosLeds een eerlijke prijs en vragen wij ook een eerlijke prijs. BosLeds sponsort enkele lokale verenigingen. Onze producten hebben lage verbruikskosten en lage onderhoudskosten.