Duurzame binnenverlichting van de beste kwaliteit!

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit BosLeds in het bloed. Vanaf de oprichting laten wij de MVO aspecten zwaar meewegen bij alle beslissingen die wij nemen. Onze visie is dat juist bedrijven veel kansen hebben om de wereld te verbeteren.

Wilt u weten wat BosLeds aan MVO doet? Ga dan naar onze bedrijfsprofiel pagina op de website van MVO Nederland (klik op het logo):

Bij een goed MVO beleid zijn de aandachtsgebieden People, Planet en Profit met elkaar in balans:

Doorschieten in ��n of twee van de MVO aspecten, gaat ten koste van de rest.

People

Bij het MVO aspect People staat de mens centraal. De belangrijkste zaken die een bedrijf kan be�nvloeden op dit gebied zijn:

  • Goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden voor alle medewerkers in de keten. Dus ook geen slavenarbeid of kinderarbeid bij b.v. de productie van halffabricaten.
  • Ondersteunen van mensgerichte goede doelen.
  • De humane aspecten van het product.

BosLeds kiest uitsluitend partners die een goed beleid voeren rond hun eigen personeel en naar de keten. Verder zorgt BosLeds zelf goed voor zijn medewerkers en wij steunen bepaalde maatschappelijke initiatieven. De producten van BosLeds worden geselecteert op hun goede Arbo aspecten. BosLeds adviseert haar klanten over een zo optimaal mogelijk gebruik van haar producten.

Planet

Bij het MVO aspect Planet staat de aarde centraal. De belangrijkste gebieden waarop de impact op de aarde beperkt kan worden, zijn:

  • Het productieproces.
  • Het gebruik en verbruik van het product.
  • De mogelijkheid tot hergebruik en recycling.
  • Het transport.

BosLeds stimuleert haar leveranciers om milieuvriendelijk te produceren, de mogelijkheden tot recycling te vergroten en het transport tot een minimun te beperken. BosLeds koopt milieuvriendelijk in, deze website bijvoorbeeld draait in het groenste datacenter van Nederland. De producten van BosLeds scoren zeer goed op hun lage stroomverbruik en lange levensduur. BosLeds adviseert haar klanten over energiebesparing, bijvoorbeeld d.m.v. aanwezigheidsdetectie en zuinige verlichting.

Profit

Bij het MVO aspect Profit staat de winst centraal. De belangrijkste zaken waar bedrijven op moeten letten m.b.t. de winst zijn:

  • Het vragen en betalen van een eerlijke prijs door alle partijen in de keten. Dit vergroot de duurzaamheid van de relaties in de keten.
  • Het aanwenden van het "overschot" aan financi�le middelen voor goede doelen en MVO activiteiten.

BosLeds selecteert haar partners o.a. op het vragen en betalen van een eerlijke prijs in de hele keten. BosLeds onderhandelt niet over de prijs bij inkoop en ook niet bij verkoop. Anders gezegd betaalt BosLeds een eerlijke prijs en vragen wij ook een eerlijke prijs. BosLeds geeft financi�le ondersteuning in de vorm van sponsoring aan enkele lokale verenigingen.